การจัดการสินค้าคงคลัง

การจัดการสินค้าคงคลัง

ระบบจัดเก็บและดึงข้อมูลอัตโนมัติ

การจัดการสินค้าคงคลังของ มอก.
การจัดการสินค้าคงคลังของ มอก.
ภาพรวมคลังสินค้า
ภาพรวมคลังสินค้า

Taiwan Ignition System Co., Ltd.ก่อตั้งขึ้นในปี 2546 และได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO-9001 ตั้งแต่ปี 2550 มอก. มีมากกว่า 15 ปีในการผลิตเซ็นเซอร์ของชิ้นส่วนยานยนต์ เราเปิดตัวระบบจัดเก็บและดึงข้อมูลอัตโนมัติในปี 2558 คลังสินค้าของเราสามารถรองรับกล่องได้มากกว่า 4000 กล่อง ง่ายต่อการควบคุมปริมาณของวัสดุและผลิตภัณฑ์

ข่าวประชาสัมพันธ์