2018 แรงจูงใจในการเดินทางของบริษัทระบบจุดระเบิดของไต้หวัน

2018 แรงจูงใจในการเดินทางของบริษัทระบบจุดระเบิดของไต้หวัน

2018/09/27 มอก
2018 แรงจูงใจในการเดินทางของบริษัทระบบจุดระเบิดของไต้หวัน
2018 แรงจูงใจในการเดินทางของบริษัทระบบจุดระเบิดของไต้หวัน

เราขอแจ้งให้ทราบว่า มอก. จะมีการเดินทางแบบจูงใจ 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 27 ก.ย. ถึง 29 ก.ย. ดังนั้นจึงไม่มีการจัดงานใดๆ ในระหว่างวันดังกล่าว ขอบคุณสำหรับความร่วมมือของคุณ!

ข่าวประชาสัมพันธ์